Fönsterunderhåll

AUKTORISERAT FÖNSTERUNDERHÅLL

Vad är Auktoriserat Fönsterunderhåll?

 

Auktoriserat Fönsterunderhåll innebär att:

 • Återanvända klassiska träfönster och bibehålla husets utseende.
 • Behålla originalfönstren från tiden före 1970 (med kärnved, täta årsringar och hög densitet) och de bästa fönstren från 70-, 80- och 90-talen, är rätt miljöval och kretslopsstänkande.
 • Bevara och återskapa husets/fastighetens estetik.
 • Skräddarsy rätt åtgärd för varje fönster
 • Få pedagogisk information och support inom fönstersektorn
 • Kvalitetssäkra enligt ISO 9001.
 • Miljösäkra enligt ISO 14 001.
 • Erhålla 5-årig Normgaranti på allt arbete och färg.
 • Erhålla 10-års garanti på silikonkitt och tätlist.
 

Tillval Auktoriserat Fönsterunderhåll

 • Montera energiglas, sänk U-värdet och spar pengar!
 • Åtgärda ventilationen, för att få ett bättre inomhusklimat!
 • Skriv ett underhållsavtal på 7 år, efter den 5-åriga Normgarantin!
 • Ett auktoriserat företag åtar sig ett totalansvar för Era fönster!
 

Varför träfönster original?

 • Bättre kvalité (Utvalt virke, minst 2 års torkning, hög densitet och täta årsringar).
 • Anpassade till byggnadens arkitektur.
 • Ger huset karaktär och skapar trivsel.
 • Bjuder på variation.
 • Originalfönster är kulturhistoria.
 • Ekologiska fönster är rätt miljöval (Lägre koldioxidutsläpp).
 • Bättre fastighetsekonomi (Nya fönster är alltid dyrare).
 

AUKTORISATIONSNÄMNDEN

Vi som företag är certifierat av Auktorisationsnämnden för Fönsterunderhåll som består av 5 ledamöter vilka representerar: SABO-företagen, Fastighetsägarförbundet, Målerikonsulterna, Måleri- och Fönsterentreprenörerna.

Syftet är att hjälpa fastighetsägarna, utveckla branschen, höja utbildningsnivån och verka för ett kvalificerat fönsterunderhåll.